LOADING

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
Administrator Danych Osobowych: Piotr Zajda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA PRODUKCYJNO- USŁUGOWA- HANDLOWA PIOTR ZAJDA „MDC” z siedzibą w Rudniku, jest Administratorem Twoich danych osobowych.
Cele i podstawy przetwarzania: Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja usług stolarskich na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcy danych:
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być wyłącznie pracownicy FIRMA PRODUKCYJNO- USŁUGOWA- HANDLOWA PIOTR ZAJDA „MDC” z siedzibą w Rudniku.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Okres przechowywania danych:
Twoje dane osobowe pozyskane w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody, przetwarzamy do momentu odwołania przez Ciebie wcześniej wyrażonej zgody.
Twoje prawa:

Przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6. prawo do przenoszenia danych,
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych,
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na naszej stronie pod adresem: …

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e- mail: poczta@mdcweb.pl, zadzwoń pod numer 788 330 791, 788 125 044 lub udaj się do naszej siedziby.

Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
Inne: Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.